نام تعدادی از مشتریان:

 • شرکت حفاری شمال
   
 • شرکت پدکس
 • شرکت نفت و گاز پرشیا قشم
 • شرکت نفتکاو
 • شرکت عملیات اکتشاف
 • شرکت اسر کیش
 • شرکت پترو گوهر فراساحل کیش
 • شرکت ملی حفاری ایران
 • شرکت پویا سپهر کیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر و سریعتر سایت استفاده میکنیم . برای استفاده این وب سایت از کوکی ، لطفا با تایید این موضوع به ما این اجازه را بدهید مشاهده قوانین. من این سایت را تایید میکنم تایید